แบบทดสอบภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (โรคนอนกรน)

ตอบว่า "ใช่" หรือ "ไม่ใช่" คำถามต่อไปนี้ เพื่อคำนวณความเสี่ยงของ OSA

ตอบคำถามต่อไปนี้ เพื่อคำนวณความเสี่ยงของ OSA

1. ส่วนสูง เมตร
น้ำหนัก กิโลกรัม

2. เพศชาย

3. อายุเกิน 50 ปี

4. ความดังของเสียงกรน (ดังกว่าเสียงพูดหรือดังพอที่คนอยู่นอกห้องจะได้ยิน)

5. รู้สึกเหน็ดเหนื่อย และง่วงนอนระหว่างวัน

6. มีคนสังเกตุเห็นอาการหยุดหายใจขณะหลับของคุณ

7. คุณมีภาวะความดันโลหิตสูง

8. ขนาดเส้นรอบคอเกิน 15.75 นิ้ว

9. ชื่อ-นามสกุล*
เบอร์โทร*
 อีเมล