แบบทดสอบภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น
(obstructive sleep apnea, OSA)

ตอบว่า "ใช่" หรือ "ไม่ใช่" คำถามต่อไปนี้ เพื่อคำนวณความเสี่ยงของ OSA

ตอบคำถามต่อไปนี้ เพื่อคำนวณความเสี่ยงของ OSA

1. ส่วนสูง เมตร
น้ำหนัก กิโลกรัม

2. เป็นเพศชายหรือไม่?

3. อายุมากกว่า 50 ปี หรือไม่?

4. คุณนอนกรนดังหรือไม่? (ดังกว่าเสียงพูดคุย หรือ ดังพอที่จะได้ยินออกไปนอกห้อง)

5. คุณมักจะรู้สึกอ่อนเพลีย ล้า หรือ ง่วงนอนในระหว่างกลางวันบ่อยๆ หรือไม่?

6. มีคนเคยสังเกตเห็นว่าคุณหยุดหายใจขณะที่คุณหลับอยู่หรือไม่?

7. คุณมีความดันโลหิตสูง หรือกำลังรักษาโรคความดันโลหิตสูงอยู่ หรือไม่?

8. เส้นรอบวงคอมากกว่า 40 ซม. หรือไม่?

9. ดัชนีมวลกายมากกว่า 35 หรือไม่? (ดัชนีมวลกายของคุณคือ "" )

10. คุณมีโรคประจำตัวหรือไม่?

11. ในช่วงวันหยุดยาวคุณมีแผนขับรถเดินทางไปจังหวัดใด?

12. ชื่อ-นามสกุล*
เบอร์โทร*
 อีเมล